Laivo nuomos taisyklės

                                                                                   2018 m. lapkričio 1 d., Panevėžys

Užsakymas:

1. Į kainą įeina paruoštas laivas su kapitonu. Į kainą neįskaičiuotas stovėjimas uostuose, kuras ir kitos papildomos paslaugos.

2. Laivas rezervuojamas tik gavus 50% avansinį mokėjimą. Likus dviem savaitėm iki plaukimo, klientas turi sumokėti likusią dalį.

3. Laivas klientui paruoštas plaukimo dieną nuo 09:00 iki 22:00 valandos.

Paslaugų atšaukimas:

4. Jei užsakymas atšaukiamas likus daugiau kaip 30 dienų iki jo pradžios, taikomas užsakymo atšaukimo mokestis - 50% nuo užsakymo sumos.

5. Jei užsakymas atšaukiamas likus mažiau kaip 30 dienų iki jo pradžios, taikomas užsakymo atšaukimo mokestis - 100% nuo užsakymo sumos.

Žala

6.  Esant žalai (kurią padarė klientai), užsakovui išrašoma sąskaita žalai padengti, kurią jis privalo apmokėti laivo pridavimo metu.

Kitos sąlygos:

7. Laivas negali išplaukti iš uosto, jei vėjo stiprumas siekia daugiau nei 25 m/s arba išplaukti neleidžia uosto tarnybos.

8. Šalys pretenzijas siekia spręsti tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teismuose.

9. Pasirašydamas šias taisykles klientas su jomis sutinka, taip pat sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau neperduodami trečiosioms šalims.

10. Klientai patys atsako už savo ir turto saugumą bei visas galimas rizikas ir padarinius.

11. Klientai privalo gerbti ir vykdyti kiekvieną kapitono nurodymą.

12. Laive yra saugumo taisyklės. Klientai su jomis supažindinami ir pasirašę šias taisykles klientai patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino ir prisiimą visą atsakomybę už savo saugumą ir veikimą ar neveikimą.